Зміни у пенсійному законодавстві з 1 січня 2016 року

 

 

З 1 січня 2016 року набрали чинності закони України «Про Державний бюджет України на 2016 від 25.12. 2015 № 928», «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 № 909 та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 911 якими врегульовано питання пенсійного забезпечення у 2016 році.

1. Законом «Про Державний бюджет України на 2016 рік» встановлено такі розміри прожиткового мінімуму.

Для осіб, які втратили працездатність:

з 01.01.2016 – 1074 грн;

з 01.05.2016 – 1130 грн;

з 01.12.2016 – 1208 грн;

На одну особу в розрахунку на місяць:

з 01.01.2016 – 1330 грн;

з 01.05.2016 - 1399 грн;

з 01.12.2016 – 1496 грн.

Для працюючих осіб (мінімальна заробітна плата).

з 01.01.2016 – 1378 грн;

з 01.05.2016 – 1450 грн;

з 01.12.2016 – 1550 грн.

 

2. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році»:

- збільшено максимальну величину бази нарахування єдиного внеску з 17 до 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок. Відповідно це становить:

з 01.01.2016 – 34450 грн. (1378 грн. х 25);

з 01.05.2016 – 36250 грн. (1450 грн. х 25);

з 01.12.2016 – 38750 грн. (1550 грн. х 25).

- продовження справляння податку на доходи фізичних осіб та військового збору з пенсій або щомісячного довічного грошового утримання.

Для пенсій, розмір яких перевищує 4134,00 грн. у 2016 році встановлена єдина ставка податку - 15 % від суми такого перевищення. Для порівняння, в попередньому році застосовувались дві ставки: 15% - до суми перевищення 3-х розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року та 20% - до суми перевищення 10-кратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року.

Слід відмітити, що податок не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» .

 

3. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»:

- встановлено пенсійний вік особам, які звертаються за призначенням пенсії за вислугу років із п. «а» ст. 54, п. «е», «ж» ст.55 Закону України «Про пенсійне забезпечення».

Пенсії за вислугу років працівникам льотного та льотно – випробувального складу авіації, працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення, артистам призначаються після досягнення відповідного пенсійного віку.

Збережено право на призначення пенсій за вислугу років незалежно від віку особам, які мали вислугу років відповідної тривалості станом на 1 квітня 2015 року або на 01. січня 2016 року.

- максимальний розмір пенсії/ щомісячного грошового утримання судді у відставці (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) з 1 січня 2016 по 31 грудня 2016 року не може перевищувати 10740 грн.

Тобто максимальний розмір пенсії щомісячного грошового утримання судді у відставці протягом року не змінюється.

- у 2016 році продовжено особливий порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам (крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).

Ветеранам військової служби, яким пенсію призначено відповідно до законів України «Про державну службу», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», виплата пенсії здійснюється в повному обсязі.

Для виплати пенсії в повному обсязі ветерани військової служби звертаються до органів Пенсійного фонду з заявою про відновлення виплати пенсії та відповідним посвідченням.

Порядок виплати пенсій та щомісячного грошового утримання, передбачений п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 02.03.2015 № 213 у 2016 році залишено незмінним.

Обмеження щодо виплати пенсії/ щомісячного утримання не застосовуються протягом особливого періоду до пенсій, щомісячного довічного утримання, що призначені особам, які проходять військову службу або перебувають на посадах у силових міністерствах та відомствах.

- індексація грошових доходів населення проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлюється в розмірі 103% (зміни до ст. 4 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» внесено Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України») До внесення змін цей показник становив 101%.

 

4. Відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (зі змінами згідно Закону України від 08.07.2011 № 3668):

- при обчисленні розміру пенсії заробітна плата враховується за період страхового стажу починаючи з 01.07.2000 року. Заробітна плата за будь – які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 01.07.2000 року враховується, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців.

Довідка про заробітну плату за будь – які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року при обчисленні розміру пенсії не подається.

- при визначенні права на пенсію по ІІ групі інвалідності необхідний страховий стаж визначається відповідно до абзаців 13-27 частини першої статті 32 зазначеного Закону. У період до 1 січня 2016 року інвалідам ІІ групи страховий стаж, необхідний для права на пенсію, визначався як для інвалідів І групи.

 

 

Управління Пенсійного фонду України в Новоселицькому районі