Змінено дати виплат пенсій

Відповідно до ст.47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія виплачується щомісяця організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, винятково в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України або перераховується на визначений цією особою банківський рахунок у порядку, передбаченому законодавством. Згідно п.2.1 „Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку” (далі - Інструкція), затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства праці та соціальної політики України від 28.04.2009 № 464/156, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.07.2009 р. за № 592/16608, з метою рівномірної виплати пенсій виплатні об’єкти поштового зв’язку складають графіки виплати пенсій за кожною доставною дільницею та погоджують їх з органами Пенсійного фонду. З метою збалансованого і стабільного забезпечення виплати пенсій, недопущення порушень строків їх виплати виплатними об’єктами поштового зв’язку з дотриманням встановлених лімітів видачі готівки листоношам для доставки допускається перенесення дат виплати пенсій з урахуванням рівномірного щоденного розподілу суми виплачуваних коштів на пенсійні виплати в межах виплатного періоду з 4 по 25 число. Відповідно до п.1.9 Інструкції у разі зміни дати виплати працівники поштового зв’язку за місяць до настання таких змін повідомляють про це одержувача пенсії. Отже, зміна дати виплати пенсії проводиться в межах чинного законодавства. Управління Пенсійного фонду в Новоселицькому районі