ДЛЯ ТИХ, ХТО ОБРОБЛЯЄ ЗЕМЕЛЬНІ ПАЇ

Фахівці фіскальної служби Ново­селиччини та Герцаївщини повідомля­ють, що згідно пп.165.1.24 ст.165 ПКУ доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, об­роблена та/або перероблена безпосе­редньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих ій у розмірах, вста­новлених Земельним кодексом Украї­ни, для ведення особистого селянсько­го господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподат­кованого доходу фізичної особи (не під­лягають оподаткуванню).

При цьому розмір зе­мельних ділянок, зазначених в абзаці другому пп.165.1.24 п.165.1 ст.164 Кодексу, а також розмір виділених в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), які не використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), не враховуються.

Якщо розмір земельних ділянок, перевищує 2 гектари, дохід від продажу сільськогосподарської продукції підля­гає оподаткуванню на загальних підста­вах (абзац третій ст.165 п.165.1).

Враховуючи зазначене, якщо фі­зичною особою отримано доходи в результаті обробітку земельних ділянок більше норми 2 га, та з них не утрима­но податок на доходи з фізичних осіб та військовий збір, така фізична особа зобов΄язана подати податкову декла­рацію про майновий стан і доходи та сплатити податкові зобов΄язання у ви­значений законодавством строк.

Нагадаймо, що цьогорічна кампа­нія декларування доходів громадян стартувала 1 січня 2019 року і триває до 1 травня.

Новоселицьке управління ГУ ДФС у Чернівецькій області