ЖИВЕМО НА КОРДОНІ

11.09.2018 17:23

ПОРЯДОК
в’їзду і перебування в місцевості, що між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень, для громадян України та інших осіб

Цей Порядок визначає організацію пропуску для в’їзду і перебування в місцевості, яка знаходиться між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень (далі - лінія прикордонних інженерних споруджень), громадян України та інших осіб з метою забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму.
Терміни, що вживаються в цьому Порядку, визначені в Положенні про прикордонний режим, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147. Пропуск за лінію прикордонних інженерних споруджень здійснюється відповідно до вимог статей 23, 24 Закону України «Про державний кордон України» та пункту 9 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147.
Часові показники пропуску і перебування осіб за лінією прикордонних інженерних споруджень, спеціальні місця, через які здійснюється пропуск осіб, та їх нумерація визначаються органом охорони державного кордону за погодженням з місцевими державними адміністраціями й органами місцевого самоврядування або у випадках, установлених Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», - з військово-цивільними адміністраціями.
Часові показники пропуску і перебування визначаються щороку станом на 01 квітня і 01 листопада. У разі звернення місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування або військово-цивільних адміністрацій часові показники пропуску і перебування можуть змінюватися в інший період з урахуванням регіональних особливостей.
Відомості про розташування місць пропуску та часові показники пропуску і перебування, порядок перебування осіб за лінією прикордонних інженерних споруджень опубліковуються в засобах масової інформації.
Купання, рибальство, випас худоби, а також обладнання і використання місць для цього за лінією прикордонних інженерних споруджень здійснюються відповідно до законодавства.
Документи для пропуску осіб за лінію прикордонних інженерних споруджень
Пропуск осіб за лінію прикордонних інженерних споруджень здійснюється за перепусткою, форму якої наведено в додатку 1 до цього Порядку.
Для здійснення аматорського або спортивного рибальства, колективного або індивідуального випасання худоби в місцях, визначених і обладнаних відповідно до законодавства, користування самохідними і несамохідними суднами, іншими плавзасобами (крім суден флоту рибної промисловості) на прикордонних водних об’єктах, якщо це передбачено міжнародними договорами та законодавством України, за лінію прикордонних інженерних споруджень пропускаються громадяни України за пред’явлення перепустки і документа, що посвідчує особу.
При здійсненні господарської діяльності, промислового рибальства або туристичних подорожей, якщо це передбачено міжнародними договорами та законодавством України, пропуск за лінію прикордонних інженерних споруджень здійснюється за пред’явленням перепустки та документів, що підтверджують право на здійснення такої діяльності, а також:
для громадян України - документа, що посвідчує особу;
для іноземців та осіб без громадянства - документа, що посвідчує особу та документа, що підтверджує законність їх перебування на території України.
Пропуск за лінію прикордонних інженерних споруджень осіб, які не досягли 16 років, здійснюється у виняткових випадках за перепусткою і свідоцтвом про народження або паспортним документом цієї особи в супроводі одного з батьків (опікуна, піклувальника) або особи, уповноваженої одним із батьків (опікуном, піклувальником) на супровід за лінію прикордонних інженерних споруджень, або відповідного представника установи чи організації, де навчаються або відпочивають ці особи.
Пропуск за лінію прикордонних інженерних споруджень супроводжуючих осіб здійснюється за перепусткою і документами, передбаченими пунктами чинним законодавством, а також документами, що підтверджують батьківство (опіку, піклування), або оформленим у встановленому порядку дозволом (зобов’язанням) від одного з батьків (опікуна, піклувальника) чи установи, організації на їх супровід.

 

Відділ прикордонної служби «Мамалига»


 

Назад