ЗА КРОК ДО ПЕНСІЇ

19.01.2020 14:51

Кожному майбутньому пенсіонеру варто заздале­гідь подбати про підготовку документів для призначен­ня пенсії. Для цього за декілька місяців до досягнення пенсійного віку варто звернутися до пенсійної служби краю щодо отримання відповідної консультативної до­помоги. Фахівці служби проінформують про порядок та час звернення за пенсією, нададуть перелік доку­ментів, необхідних для призначення пенсії, проведуть попередню правову експертизу їх змісту та належного оформлення. Попередня правова оцінка пенсійної доку­ментації дозволить вчасно виявити та усунути недоліки в документах, зібрати всі необхідні дані до виникнення права на пенсію.

Нагадуємо майбутнім пенсіонерам, що законодав­ством передбачена можливість подання заяви про при­значення пенсії за місяць до досягнення пенсійного віку.

Багато корисної для майбутніх пенсіонерів інфор­мації є на вебпорталі Пенсійного фонду, зокрема «Пен­сійний калькулятор», який надає можливість введення даних для розрахунку прогнозованого розміру пенсії за віком та загального стажу.

 

Назад