ЯК У ТОПОРІВЦЯХ І СТАЛЬНІВЦЯХ ЛІКАРНІ ВІДСТОЯЛИ

29.01.2018 10:33

Тема сільських лікарень, зокрема у Топорівцях і Стальнівцях, знову стає гарячою. Бо там скоро може бути… холодно. Дуже. Поясню: головний лікар ЦРЛ Валерій Калараш видав наказ про відключення газопостачання в терапевтичних відділеннях Стальнівців і Топорівців – у зв’язку з відсутністю асигнувань. За цим наказом всіх хворих, що проходять лікування в терапевтичних відділеннях сіл Стальнівці і Топорівці з 24 січня цього року мали б перевести на лікування до відповідних відділень Новоселицької ЦРЛ. І надалі, хворих, що надходять на лікування до цих відділень, направляти на лікування до Новоселицької ЦРЛ. При цьому, зазначається в наказі, «час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу)». З наказом під розпис ознайомили Юлію Лотоцьку та О.Грекаловську, які очолюють ці відділення. Про погіршення умов праці у зв’язку з припиненням опалення приміщень в терапевтичних відділеннях Стальнівців і Топорівців адміністрація ЦРЛ повідомила первинну профспілкову організацію.

«Коріння» цієї історії досить глибоке, обговорюється уже років п’ять, якщо не більше. Пригадуєте, читачу, в серпні минулого року ми писали про те, що на сесії районної ради не «пройшло» рішення про ліквідацію терапевтичних лікарень у Костичанах, Стальнівцях і Топорівцях. Головний лікар ЦРЛ Валерий Калараш виклав тоді свої аргументи – згідно з чинним законодавством вторинна ланка, яку він очолює, не може фінансувати сільську мережу (понад 1,5 мільйона грн. на рік іде на ці три філії). В кожній з них лікар працює лише на 0,5 окладу (паралельно працюючи і в ЦПМСД), мовляв, про яку ефективну медичну допомогу може йти мова? Хто користується послугами таких лікарень, – загальновідомо, і це більше функція – соціального захисту, а не медицини. При цьому головний лікар запевнив депутатів, що сільська мережа, яку очолює їх колега депутат В’ячеслав Бежан, готова надати медичні послуги в тому обсязі, як це відбувається в інших населених пунктах. Щодо працівників філій, Валерій Калараш обіцяв працевлаштувати усіх медичних працівників і за можливості решту – кухарів, завгоспів та ін. У противників був  один контраргумент – «ліквідувати простіше всього, а там лікуються наші батьки. Навіть, якщо звернеться одна людина, лікарня повинна існувати. А півтора мільйона знайдемо»... Не знайшли.

 Восени минулого року го­ловний лікар ЦРЛ навіть подав до суду на депутатів районної ради – через те, що не прийня­ли рішення про ліквідацію цих трьох відділень. Ухвали суду поки що немає. Схоже, мало хто в цьому районі бере на себе сміливість зробити те, що в інших зробили більше п’яти років тому.

Вольове рішення довелося приймати головному лікарю ЦРЛ, який і видав згаданий вище наказ.

– Саме життя, обстави­ни, в яких опинилася медична галузь, і не тільки, диктує нам такі вимоги, – коментує свій на­каз Валерій Калараш. – Обме­женість у фінансуванні змушує оптимізувати штати, ліжковий фонд. До того ж фінансування сільської мережі – а це первин­на ланка – не може відбуватись за рахунок вторинної ланки, тобто ЦРЛ. Це є прямим пору­шенням Бюджетного кодексу, нецільове використання коштів і колись за це мені доведеться відповідати.

Отже, це вимушений крок, запевняє Валерій Калараш і додає: «Нічого не маю проти того, щоб в селах працювали лікарні, але тут уже відпові­дальність на себе має брати і громада. Ми змогли б взяти на себе виплату заробітної плати, медикаментозне забезпечення і харчування пацієнтів, а кому­нальні послуги і теплопоста­чання – за громадою, будь то Мамализька ОТГ чи Топорів­ська сільська рада».

Доки керівництво ЦРЛ, гро­мад і сільських лікарень вели переговори, народ вийшов на вулицю. У середу жителі То­порівців перекрили автотрасу. Основна, вона ж і єдина вимога – не закривати лікарню. Будь- які доводи, що подібні заклади малоефективні, не діяли.

– З 1976 року ця лікарня була кущовою, обсуговувала Чорнівку, Рідківці, Топорівці, люди до цього звикли і тому звертаються на стаціонарне лікування, наша лікарня розта­шована за 40 км від районної, тому жителям важко зна­ходитись там на лікуванні, – зазначає Юлія Лотоцька, яка очолює терапевтичне відділення у Топорівцях. – Щорічно проводимо поточ­ні ремонти своїми силами – з допомогою громади, районної та місцевої вла­ди. Є випадки, коли люди спочатку звертаються до вузьких спеціалістів, а далі приходять до нас з їхніми рекомендаціями і дообсте­женнями, щоб отримати лікування.

«Також, додає пані Лотоць­ка, обслуговуємо вночі тих лю­дей, які звертаються з гостри­ми станами (гіпертонічні кризи, підвищення температури, су­доми, різні види болю, травми, кровотечі, підвищення глюкози в крові). Хворих звозять з усьо­го села, іноді і з прилеглих сіл, на місці надаємо допомогу і вирішуємо питання про по­дальший маршрут пацієнта. Хіба можна таку лікарню закри­вати?!»

Після перемовин протесту­вальників з головним лікарем ЦРЛ, який приїхав до Топорів­ців, зійшлись на тому, що в бю­джеті Топорівців винайдуть 100 тисяч гривень, щоб проплатити за теплоносії у цьому сезоні.

Лікарня продовжує працю­вати. Вчора, за словами пані Лотоцької, там на лікуванні пе­ребувало восьмеро сільчан.

Менш розрекламована, але тим не менш протест­на акція відбулась учора і в Стальнівцях – ще одному селі, де, за наказом головлікаря ЦРЛ, мали б припинити пода­чу газу, а значить, принайм­ні, на зимово-ранньовесняні місяці закрити лікарню. Хто не в темі: Стальнівці – одне з найбільш революційних сіл в тому «кущі». Чого вартували «розборки» з приводу земель­них відносин! А протести з перетворення місцевої шко­ли на філію опорної школи в Мамализі! Тому очікувати, що в Стальнівцях усе пройде ти­хо-мирно, тим більше після благополучного вирішення си­туації в Топорівцях, було б за­надто самонадіяно.

Учора біля сільської лі­карні зібрались коло шістде­сяти жителів села. Окрилені перемогою топорівчан, теж подумували перекрити тра­су. Зрештою, дослухались до свого односельця голови ко­місії районної ради з питань охорони здоров’я Ігоря Дубея, дорогу перекривати не стали, дочекались приїзду Валерія Калараша і заступника голо­ви Мамализької ОТГ (голова ОТГ перебуває у відрядженні). Розмова знову ж таки була не­простою, але результативною. За словами Ігоря Дубея, домо­вились про те, що Мамализька громада теж винайде 100 ти­сяч гривень на оплату за енер­гоносії для лікарні. На цьому і розійшлись-роз’їхались: люди по домівках, головлікар до рай­центру, а представник газопо­стачальної компанії, який при­їхав з наміром «відрізати» газ, на «доклад» до начальства.

Ось так у двох населених пунктах вулиця вирішила про­блему, яку мали б вирішити у кабінетах. Причому давно. Не знаю, як стальнівчани й топо­рівчани, я б на їх місці особли­во не раділа. Нема нічого більш примарного, ніж тимчасове. А те, що ця перемога тимча­сова – зрозуміло, і до ворож­ки не ходи. Ну, наскільки при нинішніх тарифах вистачить цих по 100 тисяч на опалення. Добре, якщо до завершення опалювального сезону. Потім – весна-літо. А далі? Що буде восени? Я попросила проко­ментувати ситуацію голову Ма­мализької ОТГ Аркадія Шову (щодо Стальнівців, звичайно):

– Як я можу фінансувати установу, яка не в моєму під­порядкуванні? – запитанням на запитання відповідає пан Шова. – Ми і так 60 відсотків медичної субвенції віддаємо на «вторинку». Більше нізвідки просто виділити. Щодо оплати за теплоносії. Спочатку йшла мова про 100 тисяч гривень, потім ця цифра зросла ледь не вдвічі. У нас нема таких коштів, їх ось на зарплату працівни­кам амбулаторії не вистачає. У березні буде сесія ради ОТГ, винесемо це питання на її роз­гляд.

Що вирішать депутати, як у Мамализі, так і в Топорівцях – хіба спрогнозуєш?! А, головне – чи буде, звідки фінансувати й надалі ті ж самі теплоносії, навіть якщо зарплату і меди­каменти ЦРЛ таки візьме на себе? Дочекаємось наступного опалювального сезону – поба­чимо. А поки що двері лікарень у Топорівцях, Стальнівцях і Кос­тичанах (там обігріваються за допомогою електрики, затрат менше) відчинені. Тамтешні працівники запевняють – ціло­добово. Та хай у вас, читачу, не виникає потреби в цьому пере­конуватись. Бережіть здоров’я.

Ганна ВАКАРЧУК,

фото Юлії ЛОТОЦЬКОЇ

Назад