РОЗПОЧАЛА РОБОТУ ІНФОРМАЦІЙНА ПЛАТФОРМА «ДОПОМОГА ПОРУЧ»

15.05.2020 21:13

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЗАПРОВА­ДИЛО СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЄКТ, СТВОРЕНИЙ ДЛЯ НАДАННЯ АДРЕСНОЇ ДОПОМОГИ ВРАЗЛИ­ВИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ В ПЕРІОД КАРАНТИНУ.

В межах забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 «Про розвиток соціаль­них сервісів для деяких соціальних груп населення» функціонує інформа­ційна платформа «Допомога поруч». Вона розміщена за посиланням https:// dopomoga.msp.gov.ua.

Проєкт об’єднує зусилля благодій­них та громадських організацій, бізнесу, волонтерів, небайдужих громадян, ор­ганів державної влади і місцевого само­врядування з виявлення потреб людей через «гарячі» телефонні лінії, звернен­ня та надання їм необхідної допомоги.

Завдяки соціальному онлайн-про­єкту оперативно визначатимуться по­треби, надаватиметься відповідна мо­більна допомога та соціальні послуги одиноким громадянам похилого віку, людям з інвалідністю, сім’ям з дітьми та іншим соціально вразливим верствам населення.

Громадяни зможуть звертатися на «гарячі» телефонні лінії, які працюють при місцевих органах влади, й залиша­ти інформацію про потребу в продуктах харчування, засобах особистої гігієни, побутовій хімії, транспортних послугах для доставки цих товарів.

«Це велика інформаційна плат­форма, де люди можуть знайти тих, кому потрібна турбота. Кожен може зробити заявку – хто про свого сусіда, про своїх батьків, хто просто про того, кому потрібна допомога.

При цьому продовжать роботу телефонні лінії в місцевих органах влади, органах соціального захисту населення. Жителі Новоселицько­го району можуть звертатися на «гарячу» лінію за номером 5-00-97 та 5-09-70.

Управління праці

та соціального захисту

населення РДА

 

Назад