ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ АТОВЦІВ І УВІЧНЕННЯ ПЕРЕМОГИ НАД НАЦИЗМОМ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ

22.09.2019 18:48

У СЕРЕДУ ВІДБУЛОСЯ ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ НОВОСЕЛИЦЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІ­НІСТРАЦІЇ. ПРОВЕЛА ЗАСІДАН­НЯ ДОРАДЧОГО ОРГАНУ ЙОГО ГОЛОВА ЛІЛІЯ ЄРЕМЕЙКО.

Начальник відділу персоніфікова­ного обліку осіб, які мають право на пільги, управління праці та соціаль­ного захисту населення районної дер­жавної адміністрації Вікторія Роман проінформувала членів громадської ради про соціальний захист учасників АТО/ООС. За її словами, в управ­лінні праці та соціального захисту населення на обліку перебуває 300 осіб, які мають статус учасника бо­йових дій АТО (ООС), 21 особі вста­новлено статус особи з інвалідністю внаслідок АТО (ООС), дві особи мають статус члена сім’ї загиблого внаслідок АТО (ООС). Йшлося про санаторно-курортне лікування, со­ціальну та професійну адаптацію, психологічну реабілітацію, оздоров­лення дітей учасників АТО(ООС), монетизацію пільг.

Як в районі виконують Закон України «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій вій­ні 1939-1945 років щодо упорядку­вання, збереження та споруджен­ня пам’ятників і пам’ятних знаків, присвячених Другій світовій війні 1939-1945 років», доповіла науко­вий співробітник при відділі культу­ри, національностей, релігій, молоді та спорту районної державної адміні­страції Альона Грищюк. За її словами, в Новоселицькому районі на держав­ному обліку перебувають 27 пам’ятних знаків Другої світової війни. Щороку в квітні напередодні Міжнародного Дня пам’яток історії та культури комісією у складі представників науковців та спе­ціалістів управління культури обласної державної адміністрації, обласного центру з питань охорони культурної спадщини та відділу культури райдер­жадміністрації здійснюється районний огляд пам’яток, які перебувають на державному обліку. Створена база даних всіх пам’ятників, в районі за­реєстровані 13 громадських музеїв. В кожному з них є вітрини, стенди де висвітлені фотографії, медалі доку­менти, різна атрибутика часів Другої світової війни.

В результаті обговорень та вне­сення пропозицій громадська рада прийняла відповідні рішення з питань порядку денного.

Пресслужба РДА

Назад