ПРО ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ РОДИННИХ ВІДНОСИН

15.05.2020 21:22

Для чого потрібно встановити факт родинних відносин?

Родинні відносини (споріднення)  – кровний зв’язок між людьми, з наявністю якого у людини виникають відповідні юридичні наслідки, тобто, виникнення, зміна чи припинення прав та обов’язків: право на спадщину, право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника, одержання компенсації тощо. Встановлення факту родинних відносин здійснює суд у порядку окремого провадження, а сама заява про встановлення факту родинних відносин подається заявником до суду за місцем його проживання. Суд вправі розглядати справи про встановлення родинних відносин, коли цей факт безпосередньо породжує юридичні наслідки для заявника: право на спадщину, право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника, одержання компенсації тощо.

Хто може звернутися до суду у справі про встановлення факту родинних відносин?

Справи окремого провадження суд розглядає за участю: заявника та заінтересованих осіб. Заявниками у справі про встановлення факту родинних відносин можуть бути:         

-     спадкоємці померлої особи, які мають право на спадщину як за законом, так і за заповітом і для яких у зв’язку із встановленням факту родинних відносин мають настати певні юридичні наслідки;

-     особи, які мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника і яким органи пенсійного фонду відмовили в її призначенні через відсутність доказів, що підтверджують родинні відносини;

-     інші особи, якщо встановлення такого факту тягне виникнення юридичних наслідків для цих осіб;

Водночас справи про встановлення факту родинних відносин з метою одержання спадщини не можуть розглядатися судами, якщо заявник відповідно до статті 1224 Цивільного кодексу України усунений від права на спадкування.

Разом із заявниками у справі про встановлення факту родинних відносин можуть брати участь і заінтересовані особи з метою захисту своїх інтересів або інтересів держави. Заінтересованими особами у справах про встановлення факту родинних відносин залежно від мети встановлення цього факту можуть бути й інші особи, які мають право на спадщину: брати, сестри, онуки, особи, на користь яких складено заповіт, усиновлені, територіальна громада за відсутності інших спадкоємців за законом і заповітом. 

         Що необхідно зазначити у заяві про встановлення факту родинних відносин?

-      Який саме факт потрібно встановити та з якою метою.

-      Причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт.

-     Докази, що підтверджують факт.

         До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення документів, які підтверджують родинні відносини осіб. 

         Які докази можуть підтверджувати наявність факту родинних відносин?

    Підтвердженням можуть бути:

-     акти, анкети, автобіографії, фотографії, листи, як ділового так і особистого характеру, особові справи, рішення судів, ордери на вселення, господарські книги, домові книг, а також інші документи;

-     листи органів реєстрації актів цивільного стану про неможливість поновлення втрачених записів, внесення змін і доповнень, виправлень у записи актів цивільного стану;

-      покази свідків, які можуть підтвердити про взаємовідносини померлого із заявником.

       Чи є підстави для відмови у відкритті провадження у справі?

        Суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо з заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, вбачається спір про право, а якщо спір про право буде виявлений під час розгляду справи, – залишає заяву без розгляду.

         Звертаємо увагу, що до поданої заяви про встановлення факту родинних відносин до суду необхідно додати квитанцію про сплату судового збору у  розмірі  0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява подається до суду (з 1 січня 2020 року ставка судового збору в цій категорії справ становить 420 грн. 40 коп.).

        Пам’ятайте, що карантин — це не перешкода для отримання правової допомоги від держави. Тому завжди будемо раді відповісти на Ваші запитання .

 

Як отримати правову допомогу дистанційно:

зателефонувати на безкоштовний номер системи надання безоплатної правової допомоги 0 800-213-103;

поставити питання в повідомленні на електронну адресу Бюро novoselytske@legalaid.cv.ua;

написати на електронну пошту найближчого місцевого центру (адреси можна дізнатися на сайті системи БПД https://www.legalaid.gov.ua/.

скористатися правничою вікіпедією WikiLegalAid https://wiki.legalaid.gov.ua;

зв’язатися з Новоселицьким бюро через скайп зв'язок novoselytske@legalaid.cv.ua

 

 

 

Назад