Про особливості підтвердження стажу, набутого за кордоном

24.10.2017 14:03

На сьогоднішній день важливим залишається питання соціального захисту українських заробітчан. Укладені Україною міждержавні договори дозволяють реалізувати права українців на пенсію як в Україні, так і за її межами.

На даний час Україною укладено міжнародні договори в галузі пенсійного забезпечення з більш ніж 20 країнами світу. Ще 13 березня 1992 року Україна підписала Угоду про гарантії прав громадян держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення, яку також підписали уряди Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та Російської Федерації. Діють також двосторонні угоди, укладені з Азербайджаном, Молдовою, Білоруссю і Грузією. Крім того, Україна продовжує виконувати зобов’язання колишнього СРСР за міжнародними договорами, підписаними з Монгольською Народною Республікою, Румунією та Угорщиною. За період незалежності Україна уклала ще ряд двосторонніх договорів про співробітництво в галузі соціального забезпечення із такими країнами, як Латвія, Естонія, Литва, Словаччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Португалія.

Всі ці договори регулюють питання зарахування стажу, набутого в тій чи іншій державі, порядок визначення заробітку за ці періоди, закладають принципи фінансування пенсій, строки прийняття на облік пенсіонерів, які переселяються з території однієї країни в іншу, виплати допомоги на поховання тощо.

Кожний договір або угода мають свої особливості, але є моменти, які їх об’єднують. Міжнародні угоди можна поділити за принципом фінансування пенсій. Їх виділяють два: територіальний та пропорційний. Наприклад, за територіальним принципом побудована Угода про гарантії прав громадян держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення. Угода передбачає, що  пенсійне забезпечення громадянам держав-учасниць Угоди надається тією країною, на території якої вони проживають. При призначенні пенсії враховується трудовий стаж, набутий на території будь-якої з держав-учасниць Угоди. Розмір пенсії обчислюється за нормами і у розмірах, передбачених законодавством країни проживання. У разі переїзду пенсіонера з території однієї  держави на територію іншої виплата пенсії за попереднім місцем проживання припиняється, однак, за умови, що за новим  місцем проживання дана особа набуває право на пенсію. В іншому випадку країна попереднього місця проживання зобов’язується переказувати призначену пенсію до виникнення права на пенсію у країні проживання. За таким же територіальним принципом діють двосторонні угоди, підписані з Азербайджаном, Молдовою, Білоруссю і Грузією та продовжують діяти положення міжнародних договорів, укладених з Монгольською Народною Республікою, Румунією та Угорщиною. При призначенні пенсії в Україні страховий стаж, набутий на території цих країн, також може бути врахований як для визначення права на пенсію, так і для розрахунку її розміру. Однак, можливо це лише при умові підтвердження іноземного стажу відповідними компетентними органами цих країн.

Питання пенсійного забезпечення громадян, які працювали в Латвії, Естонії, Литві, Словаччині, Чехії, Болгарії, Польщі, Королівстві Іспанія, Португальській Республіці вирішується на пропорційній основі фінансування пенсій, що передбачає взаємне визнання страхового стажу та призначення і виплату пенсії кожною стороною лише за страховий стаж, набутий на її території. Тобто кожна країна сплачує пенсію тільки за свій стаж. Разом з тим страховий стаж, набутий за законодавством кожної з цих держав, при необхідності враховується іншою стороною для визначення права на пенсію. Що, в свою чергу, дозволяє українцям, які працювали у перелічених вище країнах і не мають необхідного українського стажу, реалізувати своє право на пенсійне забезпечення на батьківщині.

У разі переїзду пенсіонера на постійне проживання до Латвії, Естонії, Литви, Словаччини, Чехії, Болгарії, Польщі, Королівства Іспанія або Португальської Республіки Пенсійний фонд України продовжує виплачувати призначену в Україні пенсію за новим місцем проживання пенсіонера. Для продовження отримання цієї пенсії після переселення пенсіонеру необхідно звернутися до компетентного органу з питань пенсійного забезпечення за місцем свого проживання в цій державі з клопотанням про переказ пенсії з України.

Ірина РОМАНОВА, головний спеціаліст відділу іноземних пенсій управління пенсійного забезпечення

 

Про особливості підтвердження стажу, набутого за кордоном

На сьогоднішній день важливим залишається питання соціального захисту українських заробітчан. Укладені Україною міждержавні договори дозволяють реалізувати права українців на пенсію як в Україні, так і за її межами.

На даний час Україною укладено міжнародні договори в галузі пенсійного забезпечення з більш ніж 20 країнами світу. Ще 13 березня 1992 року Україна підписала Угоду про гарантії прав громадян держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення, яку також підписали уряди Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та Російської Федерації. Діють також двосторонні угоди, укладені з Азербайджаном, Молдовою, Білоруссю і Грузією. Крім того, Україна продовжує виконувати зобов’язання колишнього СРСР за міжнародними договорами, підписаними з Монгольською Народною Республікою, Румунією та Угорщиною. За період незалежності Україна уклала ще ряд двосторонніх договорів про співробітництво в галузі соціального забезпечення із такими країнами, як Латвія, Естонія, Литва, Словаччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Португалія.

Всі ці договори регулюють питання зарахування стажу, набутого в тій чи іншій державі, порядок визначення заробітку за ці періоди, закладають принципи фінансування пенсій, строки прийняття на облік пенсіонерів, які переселяються з території однієї країни в іншу, виплати допомоги на поховання тощо.

Кожний договір або угода мають свої особливості, але є моменти, які їх об’єднують. Міжнародні угоди можна поділити за принципом фінансування пенсій. Їх виділяють два: територіальний та пропорційний. Наприклад, за територіальним принципом побудована Угода про гарантії прав громадян держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення. Угода передбачає, що  пенсійне забезпечення громадянам держав-учасниць Угоди надається тією країною, на території якої вони проживають. При призначенні пенсії враховується трудовий стаж, набутий на території будь-якої з держав-учасниць Угоди. Розмір пенсії обчислюється за нормами і у розмірах, передбачених законодавством країни проживання. У разі переїзду пенсіонера з території однієї  держави на територію іншої виплата пенсії за попереднім місцем проживання припиняється, однак, за умови, що за новим  місцем проживання дана особа набуває право на пенсію. В іншому випадку країна попереднього місця проживання зобов’язується переказувати призначену пенсію до виникнення права на пенсію у країні проживання. За таким же територіальним принципом діють двосторонні угоди, підписані з Азербайджаном, Молдовою, Білоруссю і Грузією та продовжують діяти положення міжнародних договорів, укладених з Монгольською Народною Республікою, Румунією та Угорщиною. При призначенні пенсії в Україні страховий стаж, набутий на території цих країн, також може бути врахований як для визначення права на пенсію, так і для розрахунку її розміру. Однак, можливо це лише при умові підтвердження іноземного стажу відповідними компетентними органами цих країн.

Питання пенсійного забезпечення громадян, які працювали в Латвії, Естонії, Литві, Словаччині, Чехії, Болгарії, Польщі, Королівстві Іспанія, Португальській Республіці вирішується на пропорційній основі фінансування пенсій, що передбачає взаємне визнання страхового стажу та призначення і виплату пенсії кожною стороною лише за страховий стаж, набутий на її території. Тобто кожна країна сплачує пенсію тільки за свій стаж. Разом з тим страховий стаж, набутий за законодавством кожної з цих держав, при необхідності враховується іншою стороною для визначення права на пенсію. Що, в свою чергу, дозволяє українцям, які працювали у перелічених вище країнах і не мають необхідного українського стажу, реалізувати своє право на пенсійне забезпечення на батьківщині.

У разі переїзду пенсіонера на постійне проживання до Латвії, Естонії, Литви, Словаччини, Чехії, Болгарії, Польщі, Королівства Іспанія або Португальської Республіки Пенсійний фонд України продовжує виплачувати призначену в Україні пенсію за новим місцем проживання пенсіонера. Для продовження отримання цієї пенсії після переселення пенсіонеру необхідно звернутися до компетентного органу з питань пенсійного забезпечення за місцем свого проживання в цій державі з клопотанням про переказ пенсії з України.

Ірина РОМАНОВА, головний спеціаліст відділу іноземних пенсій управління пенсійного забезпечення

 

Назад