«ПЕНСІЙНИЙ КАЛЬКУЛЯТОР» – перевір розмір майбутніх виплат, не виходячи з дому!

19.01.2020 14:52

Сьогодні буковинці можуть отримати весь спектр пенсійних послуг – від інформаційних до призначення пенсії – не лише у сервіс­них центрах Пенсійного фонду України, але й безпосередньо у себе вдома та у зручний час, лише зареєструвавшись на Вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду Укра­їни https://portal.pfu.gov.ua/.

Пенсійний фонд України активно впрова­джує дистанційні форми обслуговування гро­мадян, які сприяють відсутності виникнення потреби особистого відвідування сервісних центрів, що дає можливість уникнути черг та значно мінімізувати часові витрати як грома­дян, так і працівників пенсійної служби.

Віднедавна в особистому кабінеті застра­хованої особи на Вебпорталі Пенсійного фон­ду України запроваджено надання послуги із автоматичного розрахунку прогнозованого розміру пенсій «Пенсійний калькулятор», який надає можливість введення даних для розрахунку прогнозованого розміру пенсії за віком та загального стажу.

Користувачу, який авторизувався на Порталі електронних послуг за допомогою електронного цифрового підпису, надається можливість розрахувати (перевірити) розмір пенсії за віком.

При цьому автоматично завантажуються дані для обчислення страхового стажу і за­робітної плати, які наявні в Реєстрі застрахо­ваних осіб, та надається можливість ручного внесення даних про періоди роботи із тру­дової книжки та інших документів про стаж, а також заробітної плати до 2004 року для подальшого їх використання при розрахунку орієнтованого розміру пенсії та стажу в пер­спективі.

Програма автоматично підсумує періоди трудової діяльності та визначить загальний страховий (трудовий) стаж із точністю до од­ного дня. Аналогічно до того, як це робиться під час призначення пенсій в органах Пенсій­ного фонду.

Після розрахунку пенсії користувачу на­дається сума розрахованої пенсії та прото­кол розрахунку на дату звернення.

Щоб відчути переваги нових Е-сервісів достатньо стати користувачем Вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду Укра­їни (https://portal.pfu.gov.ua) та почати отри­мувати онлайн-послуги в будь-який час та будь-де.

При виникненні питань щодо використан­ня дистанційних сервісів, спеціалісти відділу обслуговування громадян (сервісного цен­тру) радо допоможуть зареєструватися на Вебпорталі електронних послуг, нададуть детальні роз'яснення як в телефонному ре­жимі так і безпосередньо при особистому зверненні.

Також варто зауважити, що якщо в люди­ни немає доступу до Інтернету, то вона може завітати до найближчого підрозділу обслу­говування громадян (сервісного центру Пенсійного фонду), де зможе скориста­тись послугою стаціонарної станції вебпор­талу.

 

Назад