Пенсійне забезпечення окремих категорій осіб в умовах реформування пенсійної системи

24.10.2017 14:07

З 11.10.2017 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» №2148–VІІІ від 03.10.2017, в основу якого покладено справедливі підходи для пенсійного забезпечення громадян та визначення розміру їх пенсії.

Донедавна пенсії призначались за низкою окремих законів та існували різні підходи та розрахунки пенсійного забезпечення певних категорій працівників. Різні методики обчислення пенсій створювали диспропорцію у розмірах пенсій, призначених за різними законодавчими актами.

Відповідно до прийнятого Закону змінюються умови призначення пенсій окремим категоріям громадян, які працюють або працювали на посадах, які за раніше діючим законодавством давали право на спеціальне пенсійне забезпечення. Віднині таким категоріям працівників пенсійне забезпечення здійснюється на загальних підставах, тобто на умовах Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». До таких осіб належать, зокрема, науковці, посадові особи органів місцевого самоврядування, журналісти. На перехідний період зберігається право на спеціальну пенсію для окремих осіб, які набули необхідний стаж на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців станом на 01.05.2016.

Отже, наразі зроблено завершальний крок до уніфікації системи пенсійного забезпечення та призначення пенсій за єдиним законом.

Звертаємо увагу на окремі особливості виплати пенсій, у зв’язку з набранням чинності Законом в рамках реформування пенсійної системи.

З 1 жовтня 2017 року відновлюється виплата пенсій у повному обсязі, пенсіонерам, які працюють.

У випадку, якщо особа, якій призначено пенсію на спеціальних умовах після 01.10.2011 (набрання чинності Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи»), продовжує працювати на посадах державної служби, визначених Законом України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, а також на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», з 1 жовтня 2017 року у період роботи пенсія виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Після звільнення з роботи пенсії виплачуватимуться у призначеному розмірі.

Зазначені обмеження щодо виплати пенсії не застосовуються до осіб з інвалідністю I та II груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Якщо особі призначено пенсію до 01.10.2011 на умовах законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», з 1 жовтня 2017 року в період роботи пенсія виплачується у розмірі, що був встановлений відповідним законом.

Працюючим пенсіонерам у період роботи на інших посадах виплата пенсій, призначених на умовах законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», з 1 жовтня 2017 року поновлюється у в розмірах, визначених відповідним законом.

Ірина ПАСТУХ, головний спеціаліст відділу контролю правильності призначення пенсій на спеціальних умовах управління пенсійного забезпечення

Назад