ПАТРОНАТНА СІМ’Я як альтернатива притулкам

09.02.2020 11:30

СІМЕЙНИЙ ПАТРОНАТ – ЦЕ ПРОФЕСІЙ­НА КОМПЛЕКСНА ПОСЛУГА, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ТИМЧАСОВИЙ ДОГЛЯД І ВИХОВАННЯ ДИТИНИ, ЯКА ОПИНИЛАСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ ТА ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ, В СІМ’Ї ПАТРОНАТНОГО ВИХОВАТЕЛЯ, ТА ОДНОЧАСНЕ НАДАННЯ ФАХІВЦЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ІНТЕНСИВНИХ ПІДТРИМУЮЧИХ ПОСЛУГ СІМ’Ї ДИТИНИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЇЇ  ЗДОРОВОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ. 

ХТО ТАКІ ПАТРОНАТНІ ВИХОВАТЕЛІ?

Патронатний вихователь – це спеціально підготовлений працівник, який на договірній ос­нові з уповноваженим закладом здійснює догляд, виховання дітей, тимчасово влаштованих у його сім’ю, та несе відповідальність за їх життя та стан здоров’я під час перебування. Сім’я патронатного вихователя – це подружжя, в якому один із членів на професійній основі виконує обов’язки патро­натного вихователя.

Патронатними вихователями можуть бути громадяни України віком від 35 до 60 років (для жінки) і від 35 до 65 років (для чоловіка), які пере­бувають у зареєстрованому шлюбі; проживають на спільній житловій площі; мають позитивний досвід виховання дітей; одна (один) з яких ви­конання обов’язків патронатного вихователя не поєднує з іншою трудовою діяльністю; пройшли курси спеціальної підготовки; відповідають іншим вимогам, визначеним у чинному законодавстві.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПАТРОНАТНИХ ВИХОВАТЕЛІВ:

– забезпечення догляду, виховання, збере­ження життя та здоров’я дитини в період її пере­бування в патронатній сім’ї;

– соціально-педагогічна підтримка та сприян­ня медичній, психологічній і соціальній реабіліта­ції дитини;

– створення умов для підтримки контактів ди­тини з її біологічними батьками, родичами, окрім випадків, коли це може завдати шкоди життю й здоров’ю дитини;

– підготовка дитини до повернення в біологіч­ну сім’ю чи влаштування в іншу форму сімейного виховання.

ЦІЛІ ПАТРОНАТНИХ ВИХОВАТЕЛІВ:

– створення безпечного середовища для ди­тини;

– попередження потрапляння дитини до ін­тернатних закладів;

– задоволення базових потреб дитини в сі­мейних умовах;

– забезпечення прав дитини;

– виховання та розвиток дитини.

ЯКІ ДІТИ МОЖУТЬ БУТИ ВЛАШТОВАНІ ПІД ПАТРОНАТ?

– новонароджені діти, залишені в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, або яких відмовилися забрати батьки чи інщі родичі;

– підкинуті, знайдені діти;

– безпритульні діти;

– діти з сімей, у яких існує загроза їх життю та здоров’ю;

– діти, які зазнали насильства, жорстокого по­водження;

– діти, батьки (або особи, що їх заміняють) яких померли, безвісно відсутні;

– діти, переміщені із тимча­сово окупованої території або району проведення бойових дій в зоні АТО;

– інші діти, які за різних об­ставин певний час не можуть перебувати у власній сім’ї або їхні батьки чи особи, що їх за­міняють, не можуть піклуватися про них.

ЩО ПОТРІБНО, ЩОБ СТВОРИТИ ПАТРО­НАТНУ СІМ’Ю?

Кандидати у патронатні батьки подають такі документи: заяву кандидатів у патронатні батьки про утворення патронатної сім'ї; копії паспортів кандидатів у патронатні батьки; довідку про склад сім'ї (форма № 3); копію свідоцтва про шлюб; довідку про стан здоров'я кандидатів у патронат­ні батьки та членів сім'ї, які проживають разом з ними (довідка про відсутність хронічних захворю­вань, обстеження нарколога, венеролога, психіа­тра); довідку про доходи потенційної патронатної сім'ї за останні шість місяців або копія декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку; довідку про проходження навчання кандидатів у патронатні батьки і рекомендацію центру со­ціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення їх у банк даних про сім'ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних батьків; письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з кандидатами у патронатні батьки, на утворення патронатної сім'ї, засвідчену нотаріально.

Якщо ви – подружжя з досвідом виховання власних, уже повнолітніх дітей, проживаєте на спільній житловій площі, маєте час і любите пра­цювати з дітьми, пропонуємо нову роботу – сімей­ний патронат.

За надані послуги з догляду та виховання дитини сім’ї виплачується заробітна плата, допомога на дитину та забезпечується постій­на підтримка працівників соціальних служб.

Не залишайтесь байдужими, подаруйте дитині віру в добро та милосердя!

За більш детальною інформацією звер­тайтесь у Новоселицький районний центр со­ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: м. Новоселиця вул.Центральна 37, каб. 34.

Олеся БУШКУ,

директор районного центру 

соціаль­них служб для сім’ї, дітей та молоді

Назад