Особливості підтвердження трудового стажу показаннями свідків

04.09.2017 11:54

Основним документом, який підтверджує трудовий стаж до 01.01.2004 є  трудова книжка. Проте, в записах трудової книжки не завжди містяться правильні відомості. Відповідно до "Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній" у випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи. За відсутності зазначених документів для підтвердження трудового стажу приймаються членські квитки профспілок.

Однак, за відсутності документів про наявний стаж роботи та неможливості їх одержання внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації або відсутності архівних даних з інших причин, у зв'язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями, стаж роботи, який дає право на пенсію, встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі.

Звертаємо увагу, що підтвердження періодів роботи показами свідків проводиться в органах Пенсійного фонду. При цьому зазначеним методом можливо підтвердити лише загальний стаж до 01.01.2004. Періоди роботи на посадах, що дають право на пенсію на спеціальних умовах, показами свідків не підтверджуються.

Прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

Назад