НЕЗАБАРОМ – ВЕСНЯНИЙ ПРИЗОВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

01.02.2020 11:50

НОВОСЕЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСА­РІАТ В ЛЮТОМУ-БЕРЕЗНІ 2020 РОКУ ПРОВОДИТИМЕ ПІДГОТОВЧІ ЗАХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВОГО ПРИЗОВУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА СТРОКОВУ ВІЙ­СЬКОВУ СЛУЖБУ НАВЕСНІ 2020 РОКУ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ОПОВІЩЕННЯМ, МЕДИЧНИМ ОГЛЯДОМ, ДОДАТКО­ВИМ МЕДИЧНИМ ОБСТЕЖЕННЯМ ТА ВИВЧЕННЯМ ПРИЗОВНИКІВ.

Призову на строкову військову службу згідно п.1 ст.15 Закону України “Про Військовий обов’язок і військову службу” призивають­ся придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоло­вічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповни­лося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Разом з цим, повідомляємо що згідно пункту 3 Указу Прези­дента України №13/2020 “Про звільнення в запас військовослуж­бовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році”, на строкову військову службу призивають громадян придатних за станом здоров’я до військової служ­би громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстроч­ку від призову на строкову військову службу.

Також, згідно із рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року “Про невідкладні заходи щодо захисту Укра­їни та зміцнення її обороноздатності”, введеного в дію Указом Президента України від 24 вересня 2014 року №744, залучення військовослужбовців строкової військової служби до ви­конання бойових завдань в зоні проведення оперції об’єднаних сил унеможливлюється.

Згідно п.п.1, п.п.2 п.8 ст.15 Закону України “Про Військовий обов’язок і військову службу” призовники, яким надійшла повістка районного військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов'язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці. У разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зо­бов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України.

Призовники які без поважних причин ухиляються від призову на строкову військову службу несуть відповідальність, установлену чинним законодавством.

Олексій ДИШКАНТ,

військовий комісар Новоселицького 

районного військового комісаріату

підполковник

 

Назад