МЕДИЦИНУ РЕФОРМУЮТЬ: ЩО БУЛО – БАЧИЛИ, ЩО БУДЕ – ПОБАЧИМО

16.02.2020 13:05

ПІДСУМКИ СВОЄЇ РОБО­ТИ ЗА РІК, ЩО МИНУВ, ПРАЦІВНИКИ ПЕРВИН­НОЇ (ЦЕНТР «ПРОМІНЬ ЗДОРОВ’Я») І ВТОРИН­НОЇ (РАЙОННА ЛІКАРНЯ) ЛАНОК ОХОРОНИ ЗДО­РОВ’Я НОВОСЕЛИЧЧИНИ ТРАДИЦІЙНО ПІДБИЛИ РАЗОМ. ТАК САМО РА­ЗОМ ПЛАНУВАЛИ І РОБО­ТУ НА РІК НИНІШНІЙ. РІК МАЄ СВОЇ ОСОБЛИВОСТІ – З 1 КВІТНЯ АКТИВНО РЕФОРМУВАТИМЕТЬСЯ ВТОРИННА МЕДИЦИНА І ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРІВ-»СІ­МЕЙНИКІВ» ТА ВУЗЬКИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ПОВИННА СТАТИ ЩЕ ТІСНІШОЮ, ЯКЩО ІНТЕРЕСИ ПАЦІ­ЄНТА ДЛЯ НИХ СПРАВДІ ВАЖЛИВІ.

Дедлайн «1 квітня»в тому чи іншому контексті прозвучав у кожній доповіді. Втім, важко не погодитись із заступником головлікаря районної лікарні Василем Сухорабом, котрий головував на нараді: не треба просто чекати цієї дати, треба бути до неї готовим, бути гото­вим працювати в нових умо­вах. Наскільки це так, побачи­мо вже за місяць з половиною.

Первинна ланка охорони здоров’я району активно ре­формується уже декілька ро­ків. Що вдалося, а що треба ще зробити, окреслив голов­ний лікар Центру «Промінь здоров’я» В’ячеслав Бежан. За його словами, головна місія ко­лективу, який він очолює: «Збе­реження здоров’я населення – зокрема шляхом забезпечення доступної та якісної медичної допомоги, впровадження здо­рового способу життя на осно­ві партнерства, поваги та дові­ри між медичною спільнотою та населенням, професійності медичних працівників». Уста­нова повністю автономізована. Триває кампанія «Обери свого лікаря». З населенням, яке об­слуговують лікарі КНП «Центр «ПРОМІНЬ ЗДОРОВ’Я», укла­дено 38513 декларацій, що становить 75,02% (2018 рік – 67,35%). Темп укладання де­кларацій бажає бути кращим. Хоча, за словами пана Бежа­на, якщо у нас за один рік на 7% зросла кількість укладених декларацій, то в Польщі на це пішло до десятка років. Тож не все так погано. Стимулом для укладання угоди має стати те, що з 2020 року за скеруванням сімейного лікаря пацієнти змо­жуть проходити безоплатно консультації вузькопрофільних спеціалістів, такі обстеження як рентген, УЗД, мамографія, ехокардіографія серця та інші у будь-якому медичному за­кладі, який уклав договір з Нацслужбою здоров’я, кори­стуючись новим принципом: «гроші ідуть за пацієнтом». У свою чергу, лікарі, які уклали договори з пацієнтами, отри­мали гідну грошову винагоро­ду за свою роботу. Не секрет, що оплата лікарів «первинки» суттєво зросла після підписан­ня договору з НСЗУ.

Говорив доповідач і про зміцнення матеріально-тех­нічної бази, зокрема про при­дбання нового санітарного транспорту для амбулаторій сімейної медицини – закупле­но 6 автомобілів, цьогоріч ку­плять ще 7 машин. Придбали телеметрію. Розпочали бу­дівництво нової амбулаторії в Маршинцях. Цього ж року проведуть ремонт в сільських амбулаторіях Динівців, Ванчи­ківців, Черленівки, Малинівки, Рокитного, Топорівців, Зелено­го Гаю та Костичан – загалом ще на майже 10 мільйонів гри­вень.

2020-ий, прогнозує В’ячес­лав Бежан, буде не менш на­пруженим.

Розгорнутий аналіз роботи поліклінічної служби провела заступниця головного лікаря районної лікарні з поліклінічної роботи Лідія Ротар. За її слова­ми, це відділення Новоселиць­кої РЛ обслуговує 77261 жите­лів району, з яких: дорослого населення – 63393, підлітків – 2033, дитячого населення – 11835. До речі, за словами пані Ротар, цьогоріч планується відкрити додаткові кабінети пе­діатра-консультанта і терапе­вта-консультанта, ще декілька кабінетів із складними, як для простого смертного, назвами – наскільки зрозуміло, для про­ведення аналізів.

Стан тимчасової і стійкої непрацездатності новоселич­чан охарактеризувала заступ­ниця головлікаря РЛ Наталія Кишлар. За її словами, у 2019 році медики видали 1617 лист­ків непрацездатності (1841 – у 2018-ому). Менше, ніж позаторік, але не тому, що люди мен­ше хворіли. Оплату лікарняних останнім часом проводять із значним запізнен­ням, і, якщо термін захворювання не та­кий уже й значний, то люди просто не хо­чуть «зв’язуватись». Понад 230 жителів району торік уперше оформили інвалідність, перш за все, через серцево-судинні недуги, онко і кістково-м’язе­ві захворювання. До п’ятірки найбільш поширених хвороб входять і травми та розлади психіки.

Більш детально, як сказав Василь Сухо­раб, минулорічну роботу медиків п р о а н а л і з у ют ь на медрадах – по спеціалізаціях. А поки що за робо­ту людям у білих халатах подяку­вали заступниця голови районної ради Ольга Цу­ркан та голова Н о во с ел и ц ь к о ї ОТГ Марія Ніко­рич, запевнивши, що місцева вла­да готова всіляко сприяти потре­бам, як «первин­ки», так і «вторин­ки». Не просто готова, а й сприяє, коментує В’ячеслав Бежан, мовляв, ке­рівництво галузі в області, та й колеги з інших районів кажуть: «Такої фінансової підтримки у придбанні пільгових медика­ментів, засобів гігієни для паці­єнтів та ін. не має жоден жоден інший район Буковини – у Но­воселиці або ще з «часів кому­нізму» не вийшли, або вже до Європи зайшли». Це вже кому що ближче, аби – пацієнтам на користь.

Леонтіна СТЕПАНЧУК,

фото Алли МАЗУР


 

 

Назад