Eminescu, metaforă a eternităţii...

19.01.2018 11:44

Se scurg anii şi evenimentele, se trec oamenii, însă operele de valoare şi numele care au plăsmuit aceste opere rămân nemuritoare... În zilele acestea, pentru noi, românii, alături de Steaua de Betleem, pe bolta spirituală se află şi Luceafărul poeziei româneşti – Mihai Eminescu. La Noua Suliţă, Luceafărul poeziei româneşti, prin opera sa nemuritoare, străluceşte parcă mai viu şi mai aprins, luminându-ne şi călăuzindu-ne existenţa.

Vineri, 12 ianuarie 2018, începând cu ora 9:00, lângă bustul lui Mihai Eminescu de la intrarea în parcul orăşenesc s-a desfăşurat un moment artistic pentru a celebra ziua Poetului naţional, născut acum 168 de ani în urmă. În jurul lui Eminescu s-au adunat elevii entuziasmaţi de opera sacră a scriitorului, însoţiţi de cadrele didactice din raion. Printr-un recital emoţionant de poezii şi cântece elevii de la Şcoala de cultură generală din Mahala, coordonaţi de profesorii Alina Damian, Gheorghina Lunguleac, Ion Bândiu şi-au manifestat dragostea nemărginită faţă de creaţiile Marelui Poet romantic Mihai Eminescu. Şi, evident, a fost nelipsit „Luceafărul”, interpretat de către elevii din Mahala, care au interpretat şi una dintre cele mai frumoase romanţe „Pe lângă plopii fără soţ”.
Activitatea şi totalitatea evenimentului festiv a fost iniţiată şi coordonată de către distinsa doamnă Ludmila Rotaru, metodistă la cabinetul metodic raional. Dumneaei a transmis tuturor celor prezenţi mulţumiri pentru participarea activă, efortul şi entuziasmul de a menţine şi a insufla elevilor valorile culturii naţionale. La finalul evenimentului au fost depuse jerbe de flori la monumentul poetului. Aşa să fim mereu: cu un buchet de flori la monumentul lui Mihai Eminescu şi cu versurile sale în suflet, şi noi, şi copiii noştri pentru a ne păstra specificul naţional.
Maria Vasilciuc,
profesoară de limba şi literatura
română la Şcoala de cultură generală din Boian

Назад