ДОГЛЯД ЗА ПЛОДОВИМИ НАСАДЖЕННЯМИ

09.02.2020 12:28

АНОМАЛЬНО ТЕПЛА ЗИМА НИНІШНЬО­ГО РОКУ ВИКЛИКАЄ ПОДИВ НЕ ЛИШЕ У МОЛОДИХ АГРАРІЇВ, А І У БУВАЛИХ АГРО­НОМІВ, ЩО НЕ ОДИН РІК ПРОПРАЦЮВАЛИ НА ЗЕМЛІ І БАЧИЛИ УСІЛЯКІ ПРИМХИ ПОГОДИ. АДЖЕ ТАКА ПОГОДА МОЖЕ СТАТИ ЗАГРОЗОЮ ДЛЯ САДІВ. ЯКЩО У ЛЮТО­МУ НЕ ПРИЙДЕ ПОХО­ЛОДАННЯ, ТО БРУНЬКИ ПОЧНУТЬ “ПРОКИДА­ТИСЯ” І СТАНУТЬ ДУЖЕ ВРАЗЛИВІ ДО ВИМЕР­ЗАННЯ ТА ХОЛОДНИХ ВІТРІВ.

Річ у тому, що взимку де­рева і кущі перебувають у стадії спокою, а особливі ре­човини не дозволяють брунь­кам прокинутися передчасно. Якщо тепла погода продов­житься і далі, а потім різко вдарять морози, то це може призвести до підмерзання дерев, що в результаті спри­чинить як втрату дерев, так і зменшення врожаю. Адже для плодово-ягідних культур висо­кі температури – провокація. Тому існує великий ризик їх пошкодження лютневими мо­розами, вітрами. Особливо травматичні впливи за відсут­ності снігового покрову.

Погодні умови нинішньої зими є викликом для фер­мерів. Наразі необхідно зо­середитися над проблемою нестандартних зим та запро­понувати інструменти, які сти­мулюватимуть фазу глибокого сну у дерев і забезпечать збе­реження бруньок до весни.

Та попри всі негаразди необхідно не забувати про зимову обрізку плодових дерев. Нагадаємо, що дере­ва обрізуємо для того, щоб сформувати міцний і здоро­вий скелет, контролювати ріст дерева, формуючи крону; завдяки обрізці збільшується розмір плодів, поліпшується їх зовнішній вигляд, покращу­ється загальний стан дерева, всі плоди і гілки мають кращий доступ до сонячних променів і повітря (підвищуються імунні властивості, що рятує дерево від хвороб і шкідників), змен­шується кількість шкідників і хвороб.

Якщо не обрізувати де­рева, то розмір дерева різко збільшується, а кількість і якість плодів різко зменшуєть­ся, зимостійкість дерева слаб­шає. Обрізка регулює процеси росту розвитку і плодоношен­ня рослини в цілому, і в окре­мих його частинах.

Власникам плодових насаджень нагадаємо, що є три види обрізок: формуюча (створює основу крони від­повідно до обраної моделі і запобігає її загущенню та рос­ту гілок, що заважають одна одній); омолоджувальна (зрі­заються ослаблені гілки, що активно стимулює наростання нових та сильних, при цьо­му довжина пагонів повинна становити не менше 30 – 40 см); відновлювальна (дає змо­гу зменшити габарити крон, поліпшити світловий режим, нормувати кількість гілок, за­безпечити рівновагу між зрос­танням і плодоношенням).

До розпускання бруньок обов’язкова агротехнічна та санітарна обрізка саду. Цю роботу на плодових і ягідних культурах треба проводити щорічно, тоді вона буде мен­ше віднімати часу і сил та ви­конуватися більш ретельно.

Завдання агротехнічної обрізки видалити старі гілки, так само слабкі і загущену крону. Зрізи на деревах з ді­аметром 1 см і більше треба обов’язково замазувати садо­вим варом. Одночасно з сані­тарним обрізанням проводять лікування різного роду ран і виразок на штамбах і скелет­них гілках. Рани зачищають до здорової кори і деревини й замазують садовим варом. Всі роботи з обрізки та лікування ран проводять тільки в суху погоду.

Своєчасне й уміле обрі­зування плодових дерев до­помагає рослині рівномірно розподіляти живлення й сили, тому і урожай на деревах з добре сформованою кроною буває рясний, а плоди – ве­ликими та якісними. Але слід пам’ятати, що обрізування плодових дерев має сенс і дає чудові результати лише тоді, коли дерево отримує повно­цінне живлення, достатню кількість вологи, якщо воно надійно захищене від шкідни­ків і хвороб.

Зазначимо, що погодні умови періоду перезимівлі, на цьому етапі сприятливі для збереження зимуючого запасу шкідників плодових на­саджень: щитівок, несправж­ньощитівок, плодових кліщів, попелиць, листоблішок, ли­стокруток, молей та збудни­ків хвороб, які накопичилися впродовж минулорічної веге­тації.

Після обрізування саду важливим є обмивка дерев антисептичними і хімічними препаратами – це профілак­тичний захід, спрямований на знищення збудників пар­ші та борошнистої роси, ко­мах-шкідників, кліщів, а також мохів і лишайників. Під час на­брякання бруньок при t +4ОC, t +5ОC і вище рекомендуємо провести промивання дерев при набряканні бруньки, але до появи зеленого конусу (щоб уникнути опіків) можна використати всім відомий ан­тисептик Айрон, ЗП (сульфат заліза, 53%):

Яблуня (парша, іржа, бо­рошниста роса, септоріоз, моноліоз, мохи, лишайники) 18 кг/га – до розпускання бру­ньок;

Смородина (парша, іржа, борошниста роса, септоріоз, моноліоз, мохи, лишайники) 10-15 кг/га – до розпускання бруньок;

Виноградники (мільдю, борошниста роса, антракноз, бактеріальний рак, чорна пля­мистість, сіра гниль 15-18 кг/га – до розпускання бруньок.

Проти зимуючих стадій парші для обмивання дерев використовують і мідьвміс­ні препарати: Бордо Ізагро 30 з.п.-5,0 кг/т, Чемпіон 2-2,5 кг/т, Косайд 2000 В.п.2,5 кг/т, Купроксат к.с. 5,0 л/т., тощо.

При роботі з засобами захисту рослин слід дотри­муватись загальноприйнятих державних санітарних правил ДСП 8.8.1 та правил особистої гігієни.

Наталія

ГОРОДНИЦЬКА,

Управління фітосані­тарної безпеки

ГУ ДЕРЖПРОДСПО­ЖИВСЛУЖБИ

Назад