ЧОМУ ГАЗ – ОКРЕМО, ДОСТАВКА – ОКРЕМО?

01.02.2020 18:27

ДЕРЖАВНИЙ РЕГУЛЯТОР У СФЕРІ ЕНЕРГЕ­ТИКИ ЗМІНИВ ПРАВИЛА РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОСТАВКУ ГАЗУ. ЗА СЛОВАМИ ГОЛОВНОГО ГАЗОВИКА РАЙОНУ РУСЛАНА АГРАТІНИ, ЗГІДНО З РІШЕННЯМ НКРЕКП, З СІЧНЯ 2020 РОКУ СПОЖИВАЧІ ГАЗУ БУДУТЬ ПО НОВОМУ ОПЛАЧУВАТИ ЗА ДОСТАВКУ ГАЗУ. ВІДПОВІДНО ДО ЗМІН, ЯКІ ДЕРЖРЕГУЛЯ­ТОР ВНІС В ТИПОВИЙ ДОГОВІР НА РОЗПО­ДІЛ ГАЗУ ТА КОДЕКС ГРМ, ТЕПЕР ДОСТАВ­КА ГАЗУ ВИЛУЧЕНА ІЗ РАХУНКІВ ЗА ГАЗ. ТОМУ ВСІ СПОЖИВАЧІ ОТРИМУЮТЬ ОКРЕМІ РАХУНКИ: ОДИН ЗА ГАЗ, ДРУГИЙ – ЗА ЙОГО ДОСТАВКУ.

– ЯК РОЗРАХОВУЄТЬСЯ ВАРТІСТЬДОСТАВКИ?

– Вартість послуг доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта. Розмір плати зале­жить тільки від обсягів споживання.

За основу береться обсяг споживання газу впро­довж «газового року». Це проміжок часу з початку жовт­ня до кінця вересня. Сума кубів газу, спожитого за рік, множиться на тариф на доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які сплачуються щомісячно впро­довж року.

Наприклад: за минулий газовий рік споживачем ви­користано 1 тис куб. м газу. Місячна вартість доставки в першому півріччі 2020 року розраховуватиметься на­ступним чином: (1000/12)х 1,26 грн та складе 105 грн. на місяць з ПДВ.

Відповідно до постанови НКРЕКП від 24.12.2019 року № 3049 тариф на послуги розподілу природного газу для АТ «Чернівцігаз» складатиме:

• на період з 01січня 2020 року до 30 червня 2020 року включно - 1,05 грн. за 1 м3 на місяць без урахуван­ня ПДВ (1,26 грн. за 1 м3 з ПДВ);

• з 01 липня 2020 року - 1,35 грн. за 1 м3 на місяць без урахування ПДВ ( 1,62 грн. за 1 м3 з ПДВ).

– В ЧОМУ ВИГОДА ДЛЯ СПОЖИВАЧА?

– Взимку, коли споживачі значно збільшують ви­користання газу, платіж за доставку газу залишається незмінним. Тому фінансове навантаження взимку при сплаті за газ зменшується. В I кварталі 2020 року спо­живачі заплатять за доставку газу менше, ніж торік. Це особливо відчутно для споживачів, які користуються газовим опаленням. Завдяки, новій системі тарифів, вони зможуть зменшити витрати, адже частину достав­ки газу, сплачуватимуть впродовж року рівними части­нами.

– ЩО БУДЕ, ЯКЩО СПОЖИВАННЯ

ЗМЕНШИЛОСЬ?

– Якщо споживач використав менше кубів, то і за доставку в наступному році він буде платитиме менше. Тому від обсягів споживання впродовж газового року залежить плата споживача за доставку газу в наступ­ному році.

– ЯК ТРЕБА ПЛАТИТИ?

– Послуги з доставки газу необхідно сплачувати в поточному місяці, до 20 числа.

Споживачі можуть платити за доставку одним пла­тежем за місяць або за квартал. Таким чином вони зменшать свої витрати ще й на комісії при проведенні платежів.

Банківські реквізити для оплати населенням за по­слуги з розподілу природного газу:

Оператор газорозподільних систем АТ «Чернівці­газ», ЄДРПОУ 03336166,

р/р UA673563340000026008301128700 в ЧОУ АТ «Ощадбанк» України

– ЧИ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ ПРИВЕДЕННЯ ОБСЯГІВ ГАЗУ ДО СТАНДАРТНИХ УМОВ?

– Так. При розрахунку вартості доставки газу спо­живачеві обсяг споживання буде приводитись до стан­дартних умов в залежності від розташування лічильни­ка газу.

– ЧИ ТРЕБА ПЛАТИТИ, ЯКЩО ГАЗОМ НЕ КОРИСТУЄШСЯ?

– За доставку газу треба платити, навіть якщо ви не використовуєте газ в окремі періоди. В наступному році ваша плата за доставку буде скоригована відповідно до обсягів споживання.

Якщо газове обладнання не використовується вза­галі і ви не плануєте цього в майбутньому, то вам варто розглянути можливість від’єднання від газових мереж, для чого необхідно звернутися до АТ «Чернівцігаз».

Постанова НКРЕКП №856 від 29.06.2017року «Про видачу ліцензії на розподіл природного газу ПАТ «Чернівцігаз» зі змінами постанови НКРЕП №1093 від 18.06.2019 року.

 

Назад